Afskærmning / Inddækning / Overdækning

Plast

Anvendes når stilladset skal inddækkes tæt ved for eksempel højtryksspuling og sandblæsning. Desuden som værn mod vejrlig for brugere af stilladset.

Afskærmningsnet

Anvendes når stilladset skal afskærmes mod nedfaldende materialer eller som værn mod vejrlig for brugere af stilladset.

Od.Kunstmuseum 5

Totalinddækning / Overdækning

Anvendes når der ønskes uafhængighed af vejrlig.

Totakindækning