Historie

Den fulde historie

Virksomheden blev grundlagt af N. Chr. Pedersen, og startede under særdeles små forhold i Klaregade i Odense i 1917. Ikke som stilladsforretning, men som malerforretning. N. Chr. Pedersen havde det nødvendige stilladsgrej til sine svende, materiellet var oplagret i gården, og når hans kolleger var i bekneb for grej, henvendte de sig ofte til N. Chr. Pedersen for at låne. Udlånet udviklede sig over tiden til et egentligt forretningsområde for virksomheden, som havde indset, at man i stedet for at låne grejet ud gratis, lige så godt kunne tjene penge på udlejningen.

Det var starten på det, vi i dag kender som Stjerne Stilladser. I 1951 overtog Carl Børge Pedersen De Blå Stilladser, som det blev kaldt dengang, efter sin far N. Chr. Pedersen. Der blev oprettet små afdelinger rundt om i byen, idet de forskellige stilladstyper var placeret på forskellige adresser i Odense. Murerstilladset stod i Neder Holluf, wienerstiger og almindelige stiger stod i Klaregade og træstilladser stod på Sdr. Boulevard.

I 1966 flyttede virksomheden til Børstenbindervej, og i 1979 solgte Carl Børge Pedersen stilladsforretningen til sin søn Torben Strange Pedersen, malerfirmaet blev samtidig solgt fra til anden side. Virksomheden kunne herefter udelukkende koncentrere sig om stilladsforretningen. Det vil sige, at virksomheden herefter kun beskæftigede sig med opsætning, nedtagning og transport af stilladsmateriel, samt udlejning af stilladser.

I starten af 1980’erne begyndte virksomheden for alvor at ændre karakter, træstilladserne blev udskiftet med stilladser fremstillet af stål og aluminium. Det var overgangen til en helt anderledes måde at opstille stilladser på. Der var nu tale om et egentligt stilladssystem, som var unikt i forhold til både opstilling og bæreevne. Stålstilladserne krævede store investeringer i grej, samtidig med, at virksomheden nu stod overfor den udfordring at skulle overbevise kunderne om det fordelagtige ved at anvende stålrammestilladser i stedet for de traditionelle træstilladser.

I slutningen af 80’er blev der etableret en afdeling i Svendborg og i 1993 åbnede Stjerne Stillader A/S en afdeling i Vejle, da man her så muligheden for yderligere ekspansion i forhold til det jyske stilladsmarked. I 1998 fulgte så opkøbet af en stilladsvirksomhed på Sjælland. Stjerne Stilladser var nu for alvor etableret som en af provinsens førende stilladsforretninger.

I 1999 flyttede Stjerne Stilladser fra Østerbro til en ny og større plads på Havnegade i Odense. Udviklingen havde medført, at Stjerne Stilladser ikke kunne vokse yderligere på Østerbro og atter en flytning blev nødvendig.

I maj 2004 solgte Torben Strange Pedersen Stjerne Stilladser til Leif Black og Ole Farshøj, som var blevet ansat i Stjerne Stilladser i 1995. I juni 2009 købte Ole Farshøj Leif Black ud af firmaet, samtidig med, at virksomheden flyttede til en nyindrettet plads i Tietgenbyen i Odense.

Fra starten i 1917 i Klaregade i Odense med 50 m2 i en gård, er Stjerne Stilladser i dag et registreret varemærke med afdelinger fordelt i hele landet.

Stjerne Stilladser beskæftiger ca. 50-70 medarbejdere på landsplan, hvilket gør, at firmaet er i stand til at udøve stor fleksibilitet og løse selv store opgaver til den aftalte tid. Alle medarbejdere bliver løbende videreuddannet i henhold til personlige uddannelsesplaner, som er udarbejdet for samtlige medarbejdere i virksomheden. Virksomheden er kendt for at overholde gældende tidsplaner og indgåede aftaler, samt for at levere stilladser, der altid opfylder gældende lovkrav og kundernes krav til lønsomhed og brug.

.