Kvalitet

Kvaliteten skal være i orden

Vi vil være den foretrukne leverandør og arbejdsgiver inden for vores område. Vi sikrer kvalitet gennem grundig planlægning, direkte dialog, kompetente ledere og dygtige medarbejdere. Nøgleord i vores arbejde er kundetilfredshed og kontinuerlig forbedring. Det handler om kvalitet i alle led.

favicon Vores leverancer skal være i overensstemmelse med kundens krav og forventninger

favicon Vi skal levere det korrekte stillads til den enkelte opgave

favicon Vi skal levere til aftalt tid og på rette sted

favicon Vi skal levere den korrekte dokumentation for det opstillede stillads

favicon Vi skal sikre, at det opstillede stillads opfylder de til enhver tid gældende lovkrav

Denne politik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter i alle afdelinger. Vi forventer og forlanger, at kvalitet indgår som en integreret del af alle aktiviteter, og at alle i virksomheden tager ansvar for kvaliteten gennem et positivt engagement.