Miljø

Arbejdsmiljøcertificeret

Stjerne Stilladser A/S arbejder målbevidst og systematisk på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Vi vil reducere tunge løft, nedslidning og arbejde efter en nul-ulykkesstrategi. Vi forpligter os til som minimum at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning, andre relevante bestemmelser og til løbende at forbedre arbejdsmiljøet.

Vores politik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter i alle afdelinger. Vi forventer og forlanger, at arbejdsmiljø indgår som en integreret del af alle aktiviteter, og at alle ansatte tager ansvar for sig selv og hinanden gennem et positivt engagement i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Alle medarbejdere er forpligtiget til at overholde arbejdsmiljøpolitikken.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet forestås i de enkelte afdelinger af arbejdsmiljøgrupper bestående af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Vores arbejdsmiljøudvalg udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i alle afdelinger. Den gældende arbejdsmiljøpolitik, mål og handlingsplan fastlægges i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Alle funktionærer har pligt til at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med virksomhedens instrukser og politik. Overtrædelse af vores politik kan, afhængig af grovheden, medføre skriftlig advarsel, afskedigelse eller bortvisning.

AchillesJQS_qualified stamp-3
sellihca_qualified stamp-2