Samfundsansvar

Stjerne Stilladser A/S påtager sig sit samfundsansvar og arbejder dagligt ud fra fastsatte værdier og politikker .

 

Stjerne Stilladser A/S påtager sig et socialt engagement for at:

favicon Sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)

favicon Tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise (fastholdelse)

favicon Åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår (indslusning).

 

Stjerne Stilladser A/S respekterer og arbejder ud fra at sikre menneskerettigheder på alle områder hvor virksomheden har interesser.

Menneskerettigheder er en række fundamentale rettigheder, der er fastsat i en række konvektioner og retningslinjer og omfatter b.la.:

favicon Arbejdstagerrettigheder

favicon Sundt og sikkert arbejdsmiljø

favicon Tvangsarbejde

favicon Børnearbejde

favicon Diskrimination

favicon Fagforeningsfrihed

favicon Hvile, fritid og ferie

favicon Uværdig behandling