Sikkerhed

Sådan nedbringer vi uheld

Vi har en formuleret politik og arbejdsgang, som skal nedbringe arbejdsrelaterede uheld og arbejdsrelateret fravær.

Krav til planlægning af aktivitet før opstart

Før enhver opgave påbegyndes, skal der laves før-jobsamtale (FJS), som skal belyse risikomomenter i forbindelse med aktiviteten. Alle involverede skal deltage i samtalen, før aktiviteten påbegyndes.

Før-jobsamtalen skal lægge særlig vægt på stilladsmontørens egen sikkerhed. Herunder skal der lægges stor vægt på afklaring af opstillings-, ændrings- og nedtagningsmetoder, arbejdsstedets ryddelighed, samt metodevalg for evt. faldsikring.

En før-jobsamtale udføres i praksis på den måde, at når montørerne har fået udleveret deres opgave, skal de, inden de starter nogen form for arbejde, indbyrdes aftale hvorledes opgaven skal løses i henhold til ovennævnte. l denne proces er APV’en en vigtig del. Er der tvivl kontaktes nærmeste arbejdsleder.

Krav til risikovurdering i forbindelse med aktivitet

I forbindelse med opstart af en aktivitet og før aktiviteten igangsættes, skal der altid gennemføres en kort gennemgang af opgaven. Aktiviteter, der defineres som kritiske, kræver gennemførelse af Sikker Job Analyse (SJA).

En risikovurdering udføres i praksis på den måde, at montørerne altid skal tale om eventuelle risikomomenter i alle aspekter af opgaven før opstart. Med alle aspekter menes også af- og pålæsning, surring af materialer, færdsel i området og andre forhold, der kan have indflydelse på arbejdets udførelse.

Krav til risikovurdering ved observation af potentielle risici.

Ved observation af potentielle risici, skal der altid gennemføres en risikovurdering.

I forbindelse med udfyldelse af RUH (bilag 19) eller Påbud/forbud fra AT, skal der ligeledes gennemføres en risikovurdering.

Medarbejderen udfylder sammen med sin arbejdsleder skemaet for risikovurdering (bilag 30). Skemaet gennemgås på det førstkommende AMU-møde og arkiveres efterfølgende i dropbox under AMLS – Risikovurdering.

Krav til kontinuerlig udvikling af sikkerhedsorienteret adfærd.

I det daglige arbejde i de enkelte afdelinger, skal der jævnligt foregå en dialog om udvalgte forholdsregler af sikkerhed- og sundhedsmæssig karakter

Som et fast punkt på morgenmøderne i de enkelte afdelinger, skal der gennemgås; forholdsregler angående sikkerhed og sundhedsmæssig korrekt adfærd samt opnåelse af dette.