Tilkomstteknik

Stjerne Stilladser har etableret et partnerskab med Vertikal Service A/S, som har specialiseret sig i tilkomstteknik. Vertikal Service A/S bruger reb og fastholdelsesanordninger til operationer, der spænder fra simple rig jobs til krævende tværfaglige projekter i mekaniske rigge- og løfte operationer.

Vertikal Service A/S har 30 tilkomst teknikere med rigger uddannelse og faglig kompetence i mekaniske eller elektriske discipliner. Vi tilbyder ingeniørkompetance i planlægning, procedure udvikling, afprøvning og installation.

favicon I samarbejde med Vertikal Service A/S dækker vi mange forskellige     discipliner inden for reparationer og modifikationer.
favicon Alle installatører har stor erfaring i rigge- og installationsarbejde.

Vertikal Service AS er certifiseret i henhold til NS-9600-4 – Arbeid i tau.