Værdierne som vi styrer efter

Vi har formuleret en række menneskelige værdier, som vi styrer efter, og som i sidste ende sikrer dig kvalitet og værdi.

Vi er ordholdende

Vi er ordholdende i alle forhold over for samarbejdspartnere, kollegaer og medarbejdere. Vi efterlever det vi lover og afsætter de nødvendige ressourcer til opnåelse af dette.

Vi udviser omhu

Vi udviser omhu i alle forhold og forsinker ikke nødvendige beslutninger og handlinger med unødig tøven.

Vi udviser ordentlighed

Vi udviser ordentlighed i alle forhold, overholder love og regler og udviser rummelighed i forhold til vores omverden.

Vi skaber værdi

Vi skaber værdi for vores samarbejdspartnere, kolleger og for virksomheden.